Funcionalitats

Posa el zoom a la informació que vulguis:
Màquina, línia de producció, centre o empresa

Pantalla Empresa

Anàlisi en indicadors d’eficiència i productivitat

OEE: Indicador d’eficiència de la maquinària en temps real per torn, dia, setmana, mes o el període que vulguis.

Diagrames de Pareto: Identifica el 20 % d’elements que afecten el 80 % de la teva eficiència. Distingeix les ineficiències greus de les trivials.

Gestió de microaturades i temps morts: Visualitza totes les aturades per tipus d’incidència i la disponibilitat restant de la màquina per treballar en la millora de la productivitat.

Pack e·connect

  • Dispositius de maquinari e·connect: compatibles amb tot tipus de màquines, independentment del fabricant.
  • Accés al portal e·connect per personalitzar i analitzar la informació.
  • APP per al terminal de l’operari per gestionar les OF en temps real i a peu de planta.
  • Usuaris il·limitats amb el nivell d’accés a la informació que vulguis per a cadascun.
  • Formació, assessorament i assistència tècnica amb el nostre equip d’experts.
  • Borsa d’hores anual de consultoria de producció per identificar propostes de millora i plans d’acció.
Recurso 8

Encara no tens clar com el pots integrar a l’empresa?
Sol·licita una demostració personalitzada gratuïta

Dubtes? Consultes? Preguntes? Envia’ns la consulta mitjançant aquest formulari, el WhatsApp o el xat de la nostra web